top of page
Package Delivery

מטרות איגוד השליחים

 • רווחת השליח: חוזה עבודה חוקי, כיסוי ביטוחי , מתנות לחגים.

 • תמיכה בעורכי דין: דף קישור ישיר.

 • ניהול חשבון למעקב קבלנים , אקסל לשליחים סוף חודש.

 • ביטוח אישי לכיסוי ביטוחי.

 • ניהול ספרים בידי רואה חשבון במחיר מוזל.

 • מדבקות חנייה לתל אביב 10דק' עמידה בצד ושיתוף עבודה ו מידע עם פנגו. 

 • פרסום עבודה באינטרנט להכנסת העבודה ישירות לאיגוד ללא מטרת רווח ובמחיר הוגן לשליח. (קבוצת וואטסאפ)

 • עיבוי ופרסום האיגוד, חתירה לבניית מחירון הוגן ומוכר הכנסת ישראל ( כמו איגוד המוניות). 

 • התמקצעות בתחום המסירות המשפטיות , הוצאת רשיון מוסמך למסירה משפטית לבניית מחירון למסירות משפטיות גם מחיר הפצה וגם מחיר בודד עד כמות הפעמים אחת. 

 • להיות מוכרים כאיגוד שפועל למען השליחים ולהקים חנויות שרות לשליח (קפה , עמדת הטענה. טלפונים סלולריים לסוללות לאופניים או סוללות גיבוי , ופינת ישיבה כמובן) בערים גדולות כמו תל אביב וכמו ירושליים חיפה. 

 • חלק ממטרה עילאית:- בניית מטרות נוספות על ידי נציגי האיגוד בשטח. תמיד לעשות טוב.

 • חוזה אחיד מול חברות שילוח:- שפועל למען שליחי האיגוד. בחוזה יהיה מוזכר תנאי התשלום ויהיה מחיר שצמוד למחירון האיגוד.

 • הכשרת שליחים, והכרת השליח בתעודה ובמספר שליח באיגוד. כל שליח מקבל על עצמו לעשות חותמת עם שמו ות.ז.

 • הפגנת כח מול כנסת ישראל-ל אחר הגעת כמות 1000 שליחים נוכל לעשות הרבה דברים טובים לשליחים שנכנסים לעולם השילוח.
   

whatsapp-icon-logo.png
bottom of page